Austlendingen

Vi gikk turen i begynnelsen av oktober, og selv om stien var glatt og vanskelig noen steder, var det en flott tur. Den er ikke så lang, men høydedemeterne kommer tett. Stien starter på høyre side av E39, rett før Eikefettunnelen i Alver kommune (når du kommer fra Bergen). Det gikk fint å parkere på andre siden av veien, selv om det ikke er en opparbeidet turparkering. Vi var stort sett alene i fjellet denne dagen, så det gjorde det selvsagt enklere med parkering.

Stien går først bratt oppover gjennom skogen, før en krysser elva rett ovenfor Stegafossen. På ut.no står det at det kan være utfordrende å krysse elva ved stor vannføring, og at det da er mulig å følge høyre side opp mot Kjellrusen og krysse over til Austlendingen lenger nord. Vi hadde ingen problemer med vannføringen, og det var tau til å holde seg i. Etter elvekrysningen er landskapet åpnere, men det er flere bratte parti på vei opp. Det er tau til å holde seg i på de verste stedene. Turen er nok best på en solfylt og relativt tørr dag. Det går sauer på beite her, så husk å holde hunden i bånd.

Elven over Stegafossen.
Tau over elva
Tilrettelagte bratte parti
Ute av skogen er det noen flatere parti
På vei mot varden, nesten på toppen
Total distance: 11.99 km
Max elevation: 810 m
Min elevation: 75 m
Total time: 05:17:40
Download file: Austlendingen_2020-10-07.GPX