Nyttige linker

Ut.no – Er vår favoritt når det kommer til tur inspirasjon. Vi bruker både nettsiden og appen aktivt i tur planlegging og gjennomføring. «UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening (DNT), med innhold fra en lang rekke med andre lag, organisasjoner, kommuner og andre som legger til rette for at flere skal komme seg ut på tur.
Tjenesten er gratis å bruke, og er i stor grad laget på dugnad – av turfolk, for turfolk.
«

Bergen Byguide, fjellturer – Her er det mange fine turer fra Bergen og omegn. Vi har hatt stor glede av disse turbeskrivelsene.

Friluftsliv i Vestland – facebookgruppe – Her er det mange fine bilder, tips til turer, meldinger om føreforhold osv. Du kan søke i gruppa på turer osv, eller stille spørsmål om ting du lurer på.

Gullfjellets venner – facebookgruppe – samme type gruppe som over, men for Gullfjellsområdet.

Lov om friluftslivet (friluftsloven) – Lovdata Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.